Besked
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Gender
Hans Hansen Witthe
 • Født
 • 1678
 • Trondhjem, Norge
 • Død
 • 10 MAR 1728
 • Manger, Bergen, Norge


Noter:
Sognepræst til Manger i Bergens stift, Norge.

Dep. 19/1 1698 (ikke 1707) fra Trondhjems Skole, 28/7 1700 cand.
theol. Alumnus paa Borchs Collegium, 1706 Magister i Kbhvn.; 12/3
1714 Sgp. i Manger i Bergens St. [Sml. Worm (2,575), Nyerup,
Lengnicks Stamt. over Familien Munthe.]4
Denne Mand, - der skal have haft et ikke ringe Ord for sin Lærdom, -
var en Præstesøn fra Frosten i Trondhjems Stift og født i Aaret 1681.


Hans Fader døde, forinden denne Søn endnu var kommen til Verden, og
hans Moder Lucie Meldal giftede sig senere med sin 1ste Mands
Successor i Kaldet Pastor Søren Hagerup, der saaledes blev Hans
Witthes Stedfader og den, der kom til at tage sig af hans Opdragelse.


Efterat have gaaet en Tid paa Trondhjems Skole, blev Witthe Student i


Juli 1698, tog i Løbet af de følgende 2 Aar saavel Baccalaureusgraden


(i Mai 1699) som den theologiske Attestats (i Juli 1700), og
sluttelig blev han Magister (i Mai 1706). Senere var han <legens>> ved Academiet og holdt (ifølge Hatting) gjennem længere Tid
<gjorde ham berømmelig ei mindre for hans Lærdom end ulignelige dona
docendi et explicandi>>. Hvad der særlig skal have udmærket denne
Mag.
Witthes private Undervisning, var, at han ved samme ogsaa lagde nogen


Vind paa Modersmaalet, der ellers i hin Tid som Regel ganske
tilsidesattes for Latinen. Efter at han i Årene fra 1710 til 1714
havde været Præst til Orlogs, blev Hans Witthe sluttelig (12te Marts
1714) kaldet som Sognepræst til Manger paa Nordhordland.


 •  
 • 1727 -  

 • Børn:

Hans Hansen Witthe
1678 Trondhjem, Norge
10 MAR 1728 Manger, Bergen, Norge
Hans Torsteinsen White
1650 Trondhjem, Norge
1681 Trondhjem, Norge
Torstein Sebastiansen White
1618 Trondhjem, Norge
1695 Norge
Sebastian White
SEP 1591 London, England
1656 Trondhjem, Norge
Ingeborg Audunsdatter Trygge
Norge
1671 Trondhjem, Norge
Dorthea Hansdatter Bruun
1625 København, Sjælland
1702 Trondhjem, Norge