Besked
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Gender
Poul Hansen Ancher
 • Født
 • AFT 1629
 • Østre Hoby, Skåne
 • Død
 • 28 OCT 1697
 • Hasle


Noter:
Poul Hansen Ancher er født og opvokset i Östra Hoby i Skåne, hvor
hans far var sognepræst fra 1628 til sin død i 1655. Östra Hoby
ligger tæt ved kysten på vejen fra Ysted til Simrishamn. Der har
tidligere været tvivl om, hvorvidt Poul Hansen Ancher virkelig var
søn af præsten Hans Poulsen Ancher fra Östra Hoby, men dette skulle
nu være bevist med sikkerhed (kilde: Lund stifts Herdaminne, bind 9,
side 333).
Poul Hansen Ancher bliver sognepræst i Hasle-Rutsker i 1654. Året
efter bliver han gift med Karen Jensdatter Sode, datter af
forgængeren i embedet Jens Hansen Sode, der døde af pest i 1654. Han
deltager i 1658 som den Åndelige leder i bornholmernes oprør mod
svenskerne - jf. omtalen af dette nedenfor. Han bliver i 1685 provst
(landprovst) for Bornholm.
Lene Nielsdatter er født og opvokset i Sandvig, hvor hendes far var
arkelimester - dvs. at han var ansvarlig artelleriets udstyr og
ammunition.
Poul Hansen Ancher og Lene Nielsdatter bliver gift 1684-85, efter at
han er blevet enkemand i 1684. Lene Nielsdatter er da 20 År gammel,
medens han er 54 År gammel. Dette ægteskab varer indtil Poul Hansen
Anchers død i 1697, hvor hun således bliver enke 33 År gammel.
Lene Nielsdatter bliver gift yderligere 2 gange - først i 1698 med
Eskild Nielsen, der var byfoged i Hasle, derefter i 1709 stadskaptajn
Gregers Christensen i Åkirkeby. Lene Nielsdatter yngste barn bliver
født i 1711. Poul Hansen Anchers ældste datter Margrethe er da 53 År
gammel. Lene Nielsdatter dør i Åkirkeby i 1729.
Datteren Margrethe bliver gift omkring 1680 med Morten Hermansen
Bohn, kaptajn og borgmester i Hasle. Sønnen Hans var først kapellan
hos faderen fra 1685 til 1697. Han blev derefter sognepræst, først i
Hasle-Rutsker siden i Rønne-Knudsker. Han var tillige provst for
Bornholm fra 1717. Sønnen Jens var avlsbruger i Hasle. Datteren Else
bliver omkring 1682 gift med Hans Predbjørnsen Langsted, der var
sognepræst i Nyker. Sønnen Key var kaptajn og handelsmand i Hasle.
Sønnen Jørgen var sognepræst i Åsterlars-Gudhjem. Sønnen Gurris var
by- og herredsskriver i Svaneke og Østre Herred. Datteren Karen
bliver gift 1707 med Claus Nielsen, der var borgmester i Hasle.
Datteren Maren bliver gift 1710 med Claus Sørensen, der var sognedegn
i Hasle-Rutsker.
Lene Nielsdatters børn af 2. og 3. ægteskab får ligeledes
fremtrædende placeringer i det bornholmske borerskab. Sønnen Poul
bliver by- og herredsfoged i Hasle. Datteren Karna bliver i 1722 gift
med Diderik Mortensen, der var vicebyfoged i Åkirkeby. Datteren Else
Maria bliver i 1726 gift med Poul Jensen Ancher, der var hendes nevø,
en søn af halvbroderen Jens. Poul Jensen Ancher var borgerkaptajn og
købmand i Hasle. Datteren Anne Dorthe var gift 2 gange, senest med
Peder Andersen, der var kaptajnløjtnant og ejer af Brogård i Åker.
Til historien om Lene Nielsdatter kan der hentes stof i tingbøgerne
fra Hammershus Birk og Nørre Herred, samt i Bornholms landstings
justitsprotokol. Det skyldes, at hun gjorde sig store anstrengelser
for at redde broderen og fætteren fra anklagen for "Mordet i
Strandløkken", men det lykkedes ikke for hende.Poul Hansen Ancher
AFT 1629 Østre Hoby, Skåne
28 OCT 1697 Hasle
Hans Poulsen Anchersen
4 DEC 1603 Starup, Jylland
4 JUN 1655 Østre Hoby, Skåne
Poul Hansen Anchersen
AFT 1554 Starup, Jylland
27 OCT 1635 Starup, Jylland
Hans Ivarsen Anchersen
1527 Starup, Jylland
20 JUN 1602 Starup, Jylland
Rachel Ivarsdatter Ravn
1533 Starup, Jylland
17 SEP 1611
Marine Pedersdatter
23 NOV 1584 Ribe, Jylland
10 MAY 1660 Starup, Jylland
Peder Jensen Hegelund
9 JUN 1542 Ribe, Jylland
18 FEB 1613/1614 Ribe, Jylland
Margrethe Jørgensdatter Petræus
13 JUL 1562 Tønder, Jylland
22 JUL 1591 Ribe, Jylland
Else Olufsdatter
1609 Villie-Ørsø, Skåne
7 NOV 1692 Østre Hoby, Skåne
Oluf Michelsen
BEF 1587
ABT 1622 Villie, Skåne
Bente Michelsdatter
BEF 1588 Dalkøbing-Gisløv, Skåne
28 NOV 1638 Villie-Ørsø, Skåne
Michel Christensen
1560
1618 Dalkøbing-Gisløv, Skåne
Kirsten Andersdatter
BEF 1568
26 FEB 1601/1602 Dalkøbing-Gisløv, Skåne