Besked
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Gender
Jens Michelsen
 • Født
 • ABT 1631
 • 35. sg. Dalegård, Olsker
 • Begivenhed
 • 1684
 • 48. sg. Tornegård, Klemensker
 • Død
 • 1691
 • 35. sg. Dalegård, Olsker


Noter:
Extracted from the probate for Jens Michelsen, January 22, 1691, page
30b:
Sahlig Jens Michelsen, som boede, og døde paa dend 35 Jord Ejeregaard
kaldis Daalegaarden, ligende udi Olsker Sogn, imellem dend sahlig
mands efterlefvende børn som er 3' døttre nemblig, dend eldste
daatter
Karren Jensdaatter i echteschab med Mons Jensen udi Ollsker Sogn. Den
anden daatter
Margrette Jensdaatter i echteschab med Mons Madzen, som for toged sin
boelig til vidre her paa ste den Dalegaarden. Dend yngste daatter
Kirstene Jensdaatter som hid indtil har væred hiemme hos sin sahlig
fader, er 15 aar gammel, for hende verger hendes søsterman Mons
Madzen, dog blef til ordned denne sahlig mands faderbrodersøn Mons
Jensen i Habedam at vare til sins verge paa forhen Kirstene
Jensdaatter. . . .

Tilstaaende gield, efter en hand skrift af sahl. Peder Jørgensen
tilfore udgifuen dend 1 Juny 1680, og der efter paa skifted efter
hannem indført i hans Eiendomsgaard udi Sandvig. . . . Lars Jensen
paa Myregaard i Olskier Sogn er skyldig efter obligation capital
penge 14 Sld. . . . Efter en hand skrift udgifuen af Jens Pedersen
paa 17 gaard i Olskier Sogn, datered dend 22 Juny Ao. 1680. . . . og
paa skrefuen Hans Hansen i Skarpeskou i Clemmedsker Sogn boende paa
dend 49 gaard. . . . Efter en hand skrift, datered den anden October
1685 er Hans Jørgensen i Allinge. . . arfuingere berette at sterfboet
er til beste udi dend 6 gaard i Olskier Sogn, efter pante bref, sahl.
Jens Michelsens arfuedeehl penge capit. 35 Sld. Anders Hansen i
Rydskier Sogn. . . . Item Hendrich Nielsen Skoemager i Allinge er
skyldig 1 M. . . . Michel Sørrensen i Allinge skyldig 1 M. (Signed
and witnessed by: Per P.A. Andersen, Mons M.J.S. Jensen, Mogens
Madsen.)Jens Michelsen
ABT 1631 35. sg. Dalegård, Olsker
1691 35. sg. Dalegård, Olsker
Michel Hansen
1583 28. sg. Hollændergård, Olsker
1643 35. sg. Dalegård, Olsker
Hans Michelsen
1553 35. sg. Dalegård, Olsker
1626 28. sg. Hollændergård, Olsker
NN Pedersdatter
BEF 1560 05. sg. Habbedamsgård, Olsker
1631 28. sg. Hollændergård, Olsker
Ingeborg Torstensdatter
1614
ABT 1665 05. sg. Habbedamsgård, Olsker