Besked
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Gender
Anders Nielsen Kure
 • Født
 • BET 1732 AND 1733
 • 31. sg. Kuregård, Østermarie
 • Død
 • 1800
 • 64. sg. Nørre Ellebygård, Østermarie


Noter:
Side 628. 1800. 10. Juni.
Anders Nielsen Kuure, Østermarie
Og
Inger Madsdatter.
På hans side 2 _ brødre, 3 søstre, 3 _ søstre.
A: Niels Andersen, død. 1 søn. 2 døt.
1: Peder Nielsen, myndig, 40. Sg. Østerlars.
2: Kirsten Nielsdatter, gm. Claus Adolph Nielsen, Svaneke.
3: Borrithe Nielsdatter, gm. Hans Larsen, 39. Sg. Østerlars.
B: Hans Andersen, 7. Sg. Østermarie.
C: Elsebeth Nielsdatter, gm. Alberth Erichsen, 76. Sg. Østermarie.
D: Sidselle Nielsdatter, død, var gm. Hans Pedersen, Østerlars. 1
søn. 3 døt.
1: Peder Hansen, Bakkemøllen, Østerlars.
2: Waldbor Hansdatter, gm. Christen Hansen, Tejn.
3: Malene Hansdatter, død, var gm. Jens Rasmusen, Nylars. 3 søn. 1
dat.
a: Anders Jensen.
b: Rasmus Jensen.
c: Ole Jensen.
d: Kirstine Margrethe Jensdatter, hjemme.
4: Kirstine Hansdatter, død, var gm. Niels Pedersen. 1 dat.
a: Kirstine Nielsdatter, hos Jep Nielsen, Hjortegård, Østerlars.
E: Borrithe Nielsdatter, g. Jeppe Nielsen, Hjortegård, Østerlars.
F: Grethe Nielsdatter, død, var gm. Hans Thomasen, Svaneke. 2 døt.
1: Elsebeth Nielsdatter, gm. Niels Clemmensen, skrædder, Svaneke.
2: Malene Hansdatter, gm. Christopher Hansen, 39. Sg. Åker.
G: Dorothea Nielsdatter, gm. ? ?, København.
H: Karen Nielsdatter, enke efter, afg. Lars Jørgensen, Østermarie.
På afg. Inger Madsdatters side: 1 Bror, 4 _ brødre, 3 _ søster.
I: Esper Madsen, død. 1 søn. 1 dat.
1: Peder Espersen, myndig, 42, Sg. Åker.
2: Sejne Espersdatter, gm. Hans Kofoed Larsen, 25. Sg.g.
Østermarie.
J: Rasmus Pedersen, død. 1 søn. 1 dat.
1: Adser Rasmusen, Svaneke.
2: Kirstine Rasmusdatter, død, var gm. Mons Pedersen. 1 søn. 1
dat.
a: Peder Monsen, Ibsker.
b: Anna Monsdatter, enke efter Svend Erntsen, Svaneke.
K: Jep Pedersen, død. 1 søn. 3 døt.
1: Lars Ipsen, død. 2 søn. 1 dat.
a: Jeppe Larsen, f. 1779, Vestindien.
b: Peder Larsen, f. 1785, Nexø.
c: Sejne Larsdatter, tjener, København.
2: Sejne Ipsdatter, enke efter afg. Peder Johnsen, Damaskegård,
Østerlars.
3: Helena Ipsdatter, død. 1 søn. 1 dat.
a: Bertel Olsen, Østermarie
b: Kirstine Olsdatter, gm. Peder Pedersen, Stangemarken,
Østerlars.
4: Mette Ipsdatter, død. 1 søn. 2 døt.
a: Jep Christian Hansen, Gudhjem
b: Margaretha Jensdatter, gm. Herman Clausen, Østermarie.
c: Maren Mallene Jensdatter, gm. Hans Christian Wejdmann, Nexø.
L: Lars Pedersen, 70. Sg. Østermarie, død. 4 søn. 2 døt.
1: Peder Larsen, myndig, 18. Sg. Åker.
2: Hans Larsen, fravær, ved ikke om han lever eller er død.
3: Jens Larsen, myndig, 66. Sg. Østermarie.
4: Jeppe Larsen, myndig, 20. Sg. Østermarie.
5: Gundel Larsdatter, ugift. Værge: Bror, Jens Larsen.
6: Karen Larsdatter, gm. Michel Nielsen, Svaneke.
M: Jens Pedersen, 9. Sg. Østermarie, død. 1 søn. 4 døt.
1: Claus Jensen, 9. Sg. Østermarie.
2: Seigne Jensdatter, 69. Sg. Østermarie. 3 søn. 2 døt.
a: Hans Mogensen, myndig, 69. Sg. Østermarie.
b: Jørgen Kofoed, f. 1779. Hos bror på 69. Sg. Østermarie. Værge:
Farbror, Jeppe Jørgen Kofoed, Kofodgård,
Østermarie.
c: Anker Kofoed, f. 1789. Hos fader, Christopher Scrode Kofoed,
Svaneke.
d: Stine Margarethe Pedersdatter, gm. Jørgen Munk, Pedersker.
e: Margrethe Kirstine Pedersdatter, f. 1785. Værge: Jørgen Kofod,
Slotsvangen, Olsker.
3: Magrethe Jensdatter, gm. Anders Michelsen, sandemand, 22. Sg.
Østermarie.
4: Anne Jensdatter, gm. Jens Munk, Kirkelykke, Østerlars
5: Bodil Jensdatter, gm. Hans Espersen, 1. Vg. Øster Sogn.
N: Karen Pedersdatter, død, var gm. Jep Sørensen. 2 søn. 1 dat.
1: Søren Ipsen, død. 4 søn. 1 dat.
a: Anders Sørensen, 1. Sg. Åker.
b: Jep Sørensen, død. 1 dat.
I: Lovise Ipsdatter. Værge: Anders Sørensen, 1. Vg. Åker.
c: Hans Kofoed Sørensen, Gildesboet, Nylars.
d: Peder Sørensen, degn, Nylars.
e: Sejne Sørensdatter, død, 1. søn.
I: Peder Jensen, Rønne.
2: Hans Ipsen, død. 2 søn.
a: Jeppe Hansen, sandemand, Åker.
b: Severin Hansen, f. 1782, Åkirkeby. Curator: bror, Jeppe Hansen.
3: Gjertrud Ipsdatter, enke efter afg. Erich Ipsen.
O: Sejne Pedersdatter, død, var gm. Erich Albertsen, 76. Sg.
Østermarie. 4 søn. 2 døt.
1: Peder Erichsen, Saltune.
2: Albert Erichsen, 76. Sg. Østermarie.
3: Rasmus Erichsen, myndig, Saltune.
4: Erich Erichsen, død, Østermarie. 2 døt.
a: Sejne Erichsdatter, f. 1776. Værge: Bror, Jens Madsen, Lille
Pergård, Østermarie.
b: Sidselle Erichsdatter, gm. Jens Hansen, snedker, Åkirkeby.
5: Sejne Erichsdatter, gm. Hans Lund, 65. Sg. Øster Sogn.
6: Kirstine Erichsdatter, gm. Niels Michelsen, Nr. Gildesboe,
Østermarie.
P: Kirstine Pedersdatter, død, var gm. Michel Nielsen. 2 søn. 2
døt.
1: Peder Henningsen, død. 1 søn. 7 døt.
a: Henning Pedersen, Poulsker.
b: Kirstine Pedersdatter, gm. Herluf Larsen Schou, Pedersker.
c: Bodil Pedersdatter, gm. Peder Nielsen, Poulsker.
d: Anna Pedersdatter, gm. ? ?, København.
e: Marthe Pedersdatter, gm. Peder Pedersen, Pedersker.
f: Karen Pedersdatter, enke efter afg. Hans Pedersen Blom, Nexø
g: Dorthe Pedersdatter, gm. Rasmus Hansen, København.
2: Niels Michelsen, 7. Vg. Østermarie, død. 4 søn. 2 døt.
a: Michel Nielsen, Svaneke.
b: Hans Nielsen, Listed.
c: Esper Nielsen.
d: Peder Nielsen, 6. Vg. Øster Sogn.
f: Karen Kirstine ?, gm. Jørgen Larsen, Østerlars.
g: Sidselle ?, hjemme hos stiftfar, Mauritz
Busch, Øster Sogn.
3: Bodil Michelsdatter, død, var gm. Hans Pedersen Piil. 2 søn. 1
dat.
a: Michel Hansen, myndig, 72. Sg. Østermarie.
b: Hans Peter Hansen Piil, myndig.
c: Margarethe Kirstine Hansdatter. Værge: Jep Larsen, 70. Sg.
Øster Sogn.
4: Kirstine Michelsdatter, død, var gm. Morten Pedersen, Nexø. 5
søn.
a: Peder Mortensen. Lolland.
b: Jens Mortensen, myndig, Saltune.
c: Michel Mortensen, sejler, Holland.
d: Lars Mortensen, sejler, Holland, ikke hørt fra ham i 14 År.
e: Rasmus Mortensen, København, ikke hørt fra ham i 14 År.


 •  
 • 1757 -  

 • Børn:

Anders Nielsen Kure
BET 1732 AND 1733 31. sg. Kuregård, Østermarie
1800 64. sg. Nørre Ellebygård, Østermarie
Niels Andersen Kure
ABT 1695 41. sg. Nørre Ellebygård, Vestermarie
JUL 1737 64. sg. Nørre Ellebygård, Østermarie
Anders Andersen Kure
ABT 1630 17. sg. Bondegård, Rø
1700 41. sg. Nørre Ellebygård, Vestermarie
Karen Gudbergsdatter
ABT 1665 23. sg. Hjuleregård, Nylars
1743 41. sg. Nørre Ellebygård, Vestermarie
Kirsten Pedersdatter Sort
1704 06. sg. Øster Skovgård, Åker
1792 07. sg. Hullegård, Østermarie
Peder Henrichsen Sort
1681 04. vg. Sigård, Åker
DEC 1740 06. sg. Øster Skovgård, Åker
Henrich Espersen Sort
1648 05. sg. Gadegård, Åker
1724 04. vg. Sigård, Åker
Karen Madsdatter
24 JAN 1658 02. sg. Dammegård, Åker
1741 04. vg. Sigård, Åker
Birgitte Jensdatter
1675 06. sg. Øster Skovgård, Åker
-
Jens Ipsen
ABT 1633
1717 06. sg. Øster Skovgård, Åker
Elsebeth Ipsdatter
1645 42. sg. Vasegård, Åker
1713 06. sg. Øster Skovgård, Åker