Besked
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Gender
Ødberg Hansen
 • Født
 • ABT 1643
 • 05. sg. Yppernegård, Nyker
 • Begivenhed
 • 1671
 • 05. sg. Yppernegård, Nyker
 • Begivenhed
 • 1688
 • 01. vg. Frostegård, Nyker
 • Død
 • 1720
 • 05. sg. Yppernegård, Nyker


Noter:
Ødber Hansen and Boel/Bodil Pedersdatter are recorded as having had
10 children. Probate after Ødber Hansen held of Yppernegård, 5' Slg.
Nyker, on February 5, 1720, book 23, page 271, and book 25, page
130b. For Bodil Pedersdatter, same place, May 2, 1728, book 29, page
627b. According to "Kures Gårdlister" he obtained Yppernegård in
1671.

From the Nyker kirkebog: May 9, 1688: blef døbt Ødberg Hansens barn
kaldet Lauridtz det bar til daaben Elene Hans Ibsens. Faddere: Esber
Pedersen, Jacob Castensen, Mogens Hansen, Esber Pedersens datter,
Hans Mogensens kone i Tophiem.

May 4, 1690: Anden Søndag efter Paaske blef døbt Ødbern Hansens søn
kaldet Ole, hammen bar til daaben Ane Hr. Svends. Faddere: Hans
Ibsen, Jep Jørgensen i Skarpeska, Anders Hansens kone af
Kiørsegaarden, Hans Hansens datter i Tophiem.

March 24, 1695: Christi Himmelfartz Dag blef begraven Ødbern Hansens
barn, som blef hiemen døbt, det navn var Jørgen, hans alder 7 dagen.
January 4, 1699: blef Ødbern Hansens barn kaldet Jørgen, det bar til
daaben Anders Hansens hustru af Kyrsegaarden. Fad: Albert Hartwig,
Peder Mognsen, Michel Larsen, Kirsten Jørgen Degns, og salig Espern
Pedersens datter Margrethe.

June 12, 1720: Onsdagen de 12 Junii blef begravet Ødbern Hansen, var
76 aar.

March 24, 1728: Onsdagen de 24 Martii blev begravet Bodel
Pedersdatter salig Ødbiørn Hansens enche i sin alders 76 aar.

Extracted from probate for Ødber Hansen, February 5, 1720, book 23,
page 271: Ødber Hansen, som boede og døde paa den 5' Jordejendoms
gaard beliggene i Nyker Sogn, og det imellem den salig mands
eftervende hustru navelig Boel Pedersdatter, for hende laugverge Hans
Svendsen, boende i Clemedsker Sogn, paa ene, og paa anden side denne
salig mands med sin hustru sammen avlede børn, som er 8 sønnen og 2
døtter. Hvor af den eldste søn
Peder Ødbersen, boende i Rydsker Sogn, sin møtte, den anden søn
Hans Ødbersen, hieme hos moderen, sin egen verge, den 3' søn
Jens Ødbersen, hieme hos moderen, den 4' søn
Madz Ødbersen, boede i Vester Sogn, egen verge, 5' søn
Niels Ødbersen, hieme hos moderen, egen verge, 6' søn
Lars Ødbersen, hieme hos moderen, egen verge, 7' søn
Ole Ødbersen, hieme hos moderen, egen verge, 8' og yngste søn
Jørgen Ødbersen, hieme hos moderen. . . . den yngste er 20 aar, verge
Michel Larsen i Vester Sogn, dend eldste datter
Marta Ødbersdatter var i egteskab med salig Jacob Esbersen, yngste
datter
Kirstine Ødbersdatter i egteskab med Jens Madsen i Vester Sogn.

Probate for Boel Pedersdatter, April 2, 1728, book 29, page 627b,
lists the following children: Salig Bodil Peder Edvartz daatter salig
Ødber Hansens efter leverske, som boede og døde under Lunden i Nyker
Sogn paa 5' Jord Ejendoms gaard ibid., og imellem denne salig qvindes
samplige børn som er 8' sønner og 2 døtter. Hvor af dend eldste søn
er
Peder Ødbersen boende i Rutsker Sogn, som mødte og er sin egen verge,
dend anden søn er
Hans Ødbersen værende i Clemedsker Sogn, hos Peder Didrichsen i
Skinderbye, som mødte og sin egen verge, dend tredie søn
Jens Ødbersen, værende her hos sin bror
Jørgen Ødbersen paa forhen 5' gaard og eller sin egen verge efter
loven, dend fierde søn
Mads Ødbersen boende paa dend 26 Jord Ejendoms gaard i WesterM Sogn,
som ligelendis mødte og er sin egen verge efter loven, dend femte søn

Niels Ødbersen boende paa dend 8 Selfejergaard i Røe Sogn, sin egen
verge, som og mødte, dend siette søn
Lars Ødbersen boende i Clemedsker Sogn i Skinderbye, som mødte og
ligelendis er sin egen verge, dend sievende søn
Oluf Ødbersen boende paa dende første Jord Ejendoms gaard i Nylarsker
Sogn, som og mødte og er sin egen verge, dend sidst og ottende søn
Jørgen Ødbersen dend ynger boende paa forhen 5 Jord Ejendoms gaard i
Nyker Sogn, og egen værge. Dernest dend eldste daatter
Martha salig Jørgen Andersen Degn, for hende er til laugverge antagen
Sr. Johan Holst paa skiftet efter hendes salig mand Jørgen Andersen,
degn i Nyker Sogn, dend anden og yngste daatter
Kirstene Ødbersdaatter som er i egteskab med Jens Madsen boende i
WesterM Sogn paa Møllegaarden, som mødte og for hende svarer.Ødberg Hansen
ABT 1643 05. sg. Yppernegård, Nyker
1720 05. sg. Yppernegård, Nyker
Hans Ødbergsen
BEF 1625
ABT 1671 05. sg. Yppernegård, Nyker
Karen Rasmusdatter
BEF 1620 05. sg. Yppernegård, Nyker
AFT 1683 05. sg. Yppernegård, Nyker
Rasmus Hansen
BEF 1600
AFT 1653 05. sg. Yppernegård, Nyker
Karen Nielsdatter
BEF 1600 14. sg. Ladegård, Åker
BEF 1683 05. sg. Yppernegård, Nyker