Message
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Gender
Dorthea Nielsdatter
 • Birth
 • ABT 1646
 • 33. sg. Kuregård, Åker
 • Death
 • 1705
 • 49. sg. Ll. Bukkegård, Åker


Noter:
Extracted
from the probate for Dorthea Nielsdatter, February 4, 1705, page 2:
Afgangen Anders Ibsens hustru som boede og ved dden afgich paa dend
49' Jordeiendoms gaard
beliggende udi Aakier Sogn, ved namst Dorothea Nielsdaatter, og det
imellem denne sahlig qvindes efterlefvende med fored sin sahlig mand
Anders Ibsen auflede brn, som
er namblig ene sn og 5 dtter. Hvor elste snnen er Niels Andersen,
lidet paa 15 aar gammel, de hans fader dde, og nu bliver hand 25 aar
opvaard nest kommende St. Hans
Dag, og er for hammen paa skifted efter hans fader till vrge anordned


dend 6 July 1694 hans sstermand Oluf Andersen. . . . Dend elste
daatter Sidzele Andersdaatter i
egteschab med Samsing Buck, boende i Aakier Sogn, dend anden daatter
er Maria Andersdaatter i egteschab med bemelte Oluf Larsen, boende i
Vestermarie Sogn, dend
tredie daatter Karene Andersdaatter som nu er i egteschab med Jesper
Pedersen Munck, boende i Aakier Sogn, dend 4' daatter er Birgitte
Andersdaatter nu paa 23 aar
gammel, for hende er paa skifted efter hendes fader till vrge
anordnet hendes sstermand bemelte Samsing Buck. . . . dend yngste
daatter Ellene Andersdaatter nu paa 20
aar gammell, for hende er i steder for faderbroderen Jens Ibsen, som
paa skifted efter faderen, er for hende till vrge anordnet hendes
sstermand Jesper Pedersen Munck,
boende i Aakier Sogn. . . . for bemelte Ellene Andersdaatter nu til
vrge andordnet, hendes faderbroder Hans Ibsen, boende paa Soldater
gaarden i Aakier Sogn. . . . dend 48'
gaard i Aakier Sogn, og Hans Ibsen, hendes farbroder at vrge for
Ellene Andersdaatter, for hver hende til komme udi dend 49' gaard i
Aakier Sogn, og dend 6' gaard i
Nyelarscher Sogn.

4-6 jul 1694 BLSP 1690-94, bind 5:321 49 sg AA efterlader enke
Doretha Nielsdatter (Oluf Nielsen Grødby, AA) og 1 søn og 5 døtre
1. Niels Andersen 15 aar (søstermand Olluf Larsen VM)
2. Sidsele Andersdatter gm Samsing Buch AA
3. Maria Andersdatter gm Olluf Larsen VM
4. Karen Andersdatter 21 aar (farbror Lars Ibsen Vagtgaarden? AA)
5. Birgite Andersdatter 12 aar (søstermand Samsing Buch)
6. Ellene Andersdatter 9 aar (farbror Jens Ibsen Soldatergaarden
AA)Dorthea Nielsdatter
ABT 1646 33. sg. Kuregård, Åker
1705 49. sg. Ll. Bukkegård, Åker
Niels Hansen
BEF 1620
1648 33. sg. Kuregård, Åker
Mariche Olufsdatter Kofoed
ABT 1617 Pg. Blykobbegård, Nyker
1670 33. sg. Kuregård, Åker
Oluf Hansen Kofoed
BEF 1595 Pg. Blykobbegård, Nyker
1641 Pg. Blykobbegård, Nyker
Hans Madsen Kofoed
ABT 1550 Rønne
1623 Pg. Blykobbegård, Nyker
NN Clausdatter Kjøller
BEF 1566 Pg. Skovsholm, Ibsker
-
Sidsel Madsdatter
1598
1670 15. vg. Frigård, Vestermarie